Ramazanske odluke – Veliko finale i iluzija sutrašnjice

Veliko finale i iluzija sutrašnjice

U trenucima kad smo slabi i ranjivi, Allahu dajemo mnogo obećanja. Koliko puta si sam sebe uhvatio/la u ovim riječima: “O Allahu moj, ako mi ovo podariš, počeću da klanjam” ili “…prestaću da prodajem ono što je haram” ili “…prestaću s ovim i ovim grijehom” i tako dalje.

Tom vrstom zavjeta kao da se želi implicirati da ti Allah nije dao dovoljno razloga za pokajanje. Prirodno je za očekivati da su aspekti vjere koji su pogodniji i povoljniji za nas daleko prihvaćeniji među masama ljudi.

Međutim, činjenica je da riječ “diin” koju se često prevodi kao “vjera” ustvari dolazi od riječi “dejn” što znači dugovanje, zaduženje. U principu, zauvijek smo zaduženi kod Allaha i radimo na tome da cijelo vijeme otplaćujemo taj dug – vremenom, zdravljem, novcem koji nam je On podario. Na tom putu, On nije obavezan da na tom putu daje bilo šta drugo ili da bilo kako olakša. No, bez ikakve sumnje, mi zavisimo od Njegove milosti na Danu sudnjem, jer niko od nas neće zaslužiti Dženneta samo sa svojim djelima.

U tom svjetlu, mnogi ljudi odgađaju obaveze prema Allahu sa pogrešnim ubjeđenjem da će ih biti u mogućnosti izvršavati nekad kasnije u životu, kada im postane lakše.

Zato ćete često čuti “Počeću klanjati kad završim školu/fakultet, imaću više vremena” – “Daću sadaku kad se obogatim” – “Obaviću hadždž da se potrefi u doba praznika” – “Počeću ići u džamiji kad se preselim na neku bližu lokaciju” – “Nosiću hidžab kad se udam” i tako dalje.

To je skoro isto kao kad kažeš: “O Allahu, spreman sam da Tebi robujem i da se žrtvujem za Tebe, ALI samo do te mjere dok mi to ne ometa težnju za nečim na ovom svijetu.”

Problem je u tome što niko od nas ne zna da li će dočekati sutra niti te zamišljene pogodne okolnosti koje čekamo, da bi ispunili naše obaveze. Naprotiv, jedino što je zagarantovano, sigurno, izvjesno, što je “jekin” – to je naš odlazak sa ovog svijeta i izlazak pred našeg Stvoritelja.

Iz tog razloga nas Allah u Kur'anu stalno obavještava da ništa ne može odgoditi putovanje duše kada istekne njeno vrijeme – dođe njen “edžel”. Zato treba biti JAKO oprezan i ne odlagati obaveze i pokajanje, čak ni na momenat, jer niko ne zna kad će vrijeme za “polazak” doći.

U ovih poslijednjih par dana u Ramazanu, hrlite ka oprostu od Našeg Gospodara, izvršavajte svoje obaveze i napustite sve ono što budi Njegovo nezadovoljstvo.

Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul-avfe, fa'fuanni!

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta, voliš da praštaš, pa oprosti meni!

 


Ramazan nas napušta, pa se moramo zapitati – šta dalje, kako nastaviti ostatak godine?

Najočigledniji vakuf koji iz njega možemo ponijeti je post, bez obzira na to koliko dugi dani bili, post je do sada ušao u našu svakodnevnicu, u našu prirodu. Nije onda slučajno da nas Poslanik (Allahova milost i mir na njega) ohrabruje na post šest dana u mjesecu Ševalu. Ponedjeljkom, četvrtkom, te 13. 14. i 15. dan u svakom hidžretskom mjesecu.

Istina je da ne možemo osjetiti Ramazan izvan Ramazana, ali postoje stvari poput učenja Kur'ana, pozivanja članova porodice da poste, zajednički iftari, koji će očuvati atmosferu. Noćni namaz se može klanjati i tim danima, iako teravije više neće biti. Sunet je da se SVAKE noći klanja noćni namaz, kao što je sunet i da se nastavi s postom. U tim danima posta, učite Kur'an malo duže i više, nego inače. Zaista je osoba više fokusirana na njegov sadržaj kada posti.

Da nas Allah učini robovima Gospodara koji je dao Ramazan, a ne robovima samog Ramazana.

Da nam Allah podari ulazak u Džennet kroz Rejjan – kapiju postača, samo za njih rezervisanu. Amin.

 


Omar SuleimanTekst koji ste pročitali, djelo je mladog američkog učenjaka Umera Sulejmana (Omar Suleiman), nekadašnjeg imama džamije Ebu Bekr es-Sidik u New Orleansu. U kratkom predstavljanju ovog programa, niza tekstova objavljenih 1434. godine po Hidžri, Sulejman kaže : “Mir, milost i blagoslov Allahov neka je s vama. “Ramazanske odluke” je pokušaj da se ljudima daju smislene smjernice i putanje ka promjenama u brojnim pitanjima koja se tiču poznavanja i prakticiranja vjere. Svaka od odluka je jedinstvena i dotiče se aspekta vjere koji je možda pomalo i zapostavljen. Ove Odluke obuhvataju individualne, ali i socijalne ciljeve i imaju namjeru da nam pomognu da inkorporiramo vjeru u svakodnevne životne zadatke. Nadam se da ćete se njima okoristiti i podijeliti ih sa drugima. Spomenite me u vašim molitvama, dovama. Allah da vas nagradi svakim dobrom. Umer Sulejman. Ramazan 1434. godine.


Izvorni post: http://ramadanresolutions.com/
Prevod: Rusmir Gadžo

Ramazanske odluke – Dan #19 i Dan #20 – Amnestija

Poslanik (Allahova milost i mir na njega) nas je podučio najčešćoj i omiljenoj dovi u posljednjim noćima Ramazana, a ona glasi:

Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul-avfe, fa'fuanni!

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allahu moj, zaista si Ti onaj koji prašta, voliš da praštaš, pa oprosti meni!

Riječ “afve” je veća od riječi magfiret (oprost) u arapskom jeziku. To je jedan mnogo veći vid oprosta. Riječ je o kompletnoj amnestiji i pomilovanju.

Međutim, jedan od najNEiskrenijih vidova tevbe (pokajanja) je ono u kojem nema osjećaja žaljenja, grižnje savjesti ili barem spozaje i priznanja da je počinjen grijeh!

Iz tog razloga je imam Sufyan Al Thawri predlagao da bi se zapravo trebalo sjesti i sjetiti svojih grijeha, oplakati ih i tražiti od Allaha oprost za njih. Podsjećanje na prethodne grijehe ne čini se tako da stvara mržnju prema vlastitom biću ili baca u očaj, jer se odmah treba prisjetiti da je اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي daleko, daleko Uzvišeniji i iznad tvojih grijeha. Tu leži ljepota jednog dijela ove dove u kome se kaže: “…voliš da praštaš” je pokazuje da imaš povjerenje da će Allah oprostiti, bez obriza koliko je nedjelo bilo teško.

Ovakva praksa ne osigurava samo da se ispune svi uslovi tevbe (pokajanja) nego i cijedi one tvrdoglave suze, zadaje udarac tvom ponosu i približava te Samilosnom.

Zato pokušaj da izgovaraš ovu dovu iskreno i često, kada se nađeš uveče u osami, u toku posljednjih deset dana Ramazana.

Izgovaraj ovu dovu, tako da nikad nisi u zaostatku. Dok je izgovaraš, razmišljaj i možda postigneš nešto više od zagarantovane amnestije.

 


Omar SuleimanTekst koji ste pročitali, djelo je mladog američkog učenjaka Umera Sulejmana (Omar Suleiman), nekadašnjeg imama džamije Ebu Bekr es-Sidik u New Orleansu. U kratkom predstavljanju ovog programa, niza tekstova objavljenih 1434. godine po Hidžri, Sulejman kaže : “Mir, milost i blagoslov Allahov neka je s vama. “Ramazanske odluke” je pokušaj da se ljudima daju smislene smjernice i putanje ka promjenama u brojnim pitanjima koja se tiču poznavanja i prakticiranja vjere. Svaka od odluka je jedinstvena i dotiče se aspekta vjere koji je možda pomalo i zapostavljen. Ove Odluke obuhvataju individualne, ali i socijalne ciljeve i imaju namjeru da nam pomognu da inkorporiramo vjeru u svakodnevne životne zadatke. Nadam se da ćete se njima okoristiti i podijeliti ih sa drugima. Spomenite me u vašim molitvama, dovama. Allah da vas nagradi svakim dobrom. Umer Sulejman. Ramazan 1434. godine.


Izvorni post: http://ramadanresolutions.com/2013/07/day-20-amnesty/
Prevod: Rusmir Gadžo
Photo: http://www.turkishartland.com.au/wp-content/uploads/Allahumme-Inneke-Afuvvun-by-Seyit-Ahmet-DEPELER.jpg

 

Ramazanske odluke – Dan #18 – Neka se svaka noć uračuna

Džebel Nur

A Muslim pilgrim prays at the top of Noor Mountain, on the outskirts of Mecca, Saudi Arabia on Thursday, Nov. 11, 2010. (AP Photo/Hassan Ammar)

U pripremi za posljednjih deset dana Ramazana, htio sam da s vama podijelim nekoliko savjeta, kako ih najbolje iskoristiti:

  1. Ne budite poput većine ljudi, koja čeka 27. ramazansku noć da bi je provela u ibadetu! Poslanik  (Allahova milost i mir na njega) je provodio u i'tikafu (osamljivanju, namjenskoj vjerskoj izolaciji) svih deset noći, tražeći Allahovo zadovoljstvo. Niko ne može garantovati da je Lejlet-ul Kadr zaista u 27. noći, a naročito sa ovim nedavnim sporovima oko položaja Mjeseca (znam, ponovo iznosim tu problematiku) čak i ne možemo znati koja je noć dvadeset i sedma. Zato je treba tražiti u svakoj noći i zasigurno nam tako neće izmaći. Ne samo to, ukoliko provedete i preostalih devet noći u stalnoj vezi sa Stvoriteljem, primajući Njegovu milost, povećaćete svoje deredže (status, stepen) kod Njega.
  2. Pokušajte se natjerati, potrudite se da sabah (Fedžr) i jaciju (‘Iša'a) klanjate u džematu. Usman ibn Affan (Allah njime da je zadovoljan) nas obavještava: “Čuo sam Allahovog Vjerovjesnika (Allahova milost i mir na njega) kako kaže: ‘Ko obavi jaciju u džematu, kao da je u namazu proveo polovinu noći, a ko obavi sabah u džematu kao da je cijele noći klanjao’.” (bilježi Muslim).
  3. Klanjajte teraviju u cijeloj njenoj dužini, za imamom. Teravija vam je u ovom mjesecu “kijam-ul lejl” (noćni namaz). Istina, dozvoljeno je da se njena dužina skrati ili da se klanja proizvoljan broj reka'ata, ali je Poslanik  (Allahova milost i mir na njega) rekao da svak’ onaj koji klanja za imamom “sve dok on ne ode” ima punu nagradu kao da je cijelu noć proveo u noćnom namazu. Niko od nas nije sposoban da provede cijelu noć u namazu, pa je ovo dobra prilika da se zaradi puna nagrada.
  4. Provedite noć angažujući se u različitim vrstama ibadeta, da vam ne bi postalo dosadno, pređe u rutinsku aktivnost. Ne morate cijelu noć klanjati. Možete napraviti pauzu, koju ćete iskoristiti za dovu. Možete sebi odrediti i jedan dio Kur'ana, za proučiti, svake noći. Možete se baviti i izučavanjem njegovog prevoda ili izučavanjem hadisa, u pauzi između namaza. Bitno je da do kraja ostanete angažovani. U predstojećim noćima je vrlo dobro udijeliti sadaku ili činiti što je više dobra.
  5. Isplanirajte, smislite svoje dove. Ovo su noći za koje se nagrađuje cijelu narednu godinu. Zato mudro odaberite svoje dove i pobrinite se da ih činite čista srca.

 


Omar SuleimanTekst koji ste pročitali, djelo je mladog američkog učenjaka Umera Sulejmana (Omar Suleiman), nekadašnjeg imama džamije Ebu Bekr es-Sidik u New Orleansu. U kratkom predstavljanju ovog programa, niza tekstova objavljenih 1434. godine po Hidžri, Sulejman kaže : “Mir, milost i blagoslov Allahov neka je s vama. “Ramazanske odluke” je pokušaj da se ljudima daju smislene smjernice i putanje ka promjenama u brojnim pitanjima koja se tiču poznavanja i prakticiranja vjere. Svaka od odluka je jedinstvena i dotiče se aspekta vjere koji je možda pomalo i zapostavljen. Ove Odluke obuhvataju individualne, ali i socijalne ciljeve i imaju namjeru da nam pomognu da inkorporiramo vjeru u svakodnevne životne zadatke. Nadam se da ćete se njima okoristiti i podijeliti ih sa drugima. Spomenite me u vašim molitvama, dovama. Allah da vas nagradi svakim dobrom. Umer Sulejman. Ramazan 1434. godine.


Izvorni post: http://ramadanresolutions.com/2013/07/day-18-make-every-night-count/
Prevod: Rusmir Gadžo
Photo: http://www.boston.com/bigpicture/2010/11/hajj_2010.html